• โครงการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ

IPE ค่ายอาสาป่วนความรัก
โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ”
Dr. Poonam Khetrapal Singh, M.D., WHO Regional Director for SEARO
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
รายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 2566
loading